:: دوشنبه, 31 تیر 1398

بوستان

- نظرات : بدون نظرهیات فوتبال بوستان
رئیس هیات: رضا محمدی
نایب رئیس بانوان: رویا محمدی
دبیر: سید حسن موسوی
کمیته داوران: اکبر دشتی
کمیته پیشکسوتان: نادر وکیلی
کمیته انضباطی: علی اصغر بدرلو
کمیته آموزش و استعدادیابی: حسین محمدوند
کمیته فوتسال: سید حسن موسوی


گالری عکس

جدول