:: یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398

هفته 16و 17

- نظرات : بدون نظر

شماره

هفته

روز

تاریخ

ساعت

دیدار بین دو تیم

محل برگزاری مسابقه

122

16

سه شنبه

8/7/93

14

شهیدکلهرشهریار ---کارگران شهیدملاآقایی

شهریار،فاز 3 اندیشه ،پشت پمپ بنزین ،زمین تختی

123

16

سه شنبه

8/7/93

14

فجرورامین ---ارزش ورامین

ورامین ، میدان چوب بری ، زمین تختی

124

16

سه شنبه

8/7/93

14

اساره ملارد ---شاهین شهریار

ملارد،بلواررسول اکرم،بلوارکشاورز،خ آزادگان،مجموعه ورزشی آزادگان

125

16

سه شنبه

8/7/93

12

صباباقرشهر ---شهداءبسیج ری

باقرشهر،خ یادگارامام ره ،مجموعه ایثارگران(عطرسیب)

126

16

سه شنبه

8/7/93

14

سرخ حصارشهرقدس --شهداءجمشیدی پاکدشت

شهرقدس،میدان مصلی،سرخ حصار،خ طالقانی،زمین چمن سرخ حصار

127

16

سه شنبه

8/7/93

14

پیوندرودهن ---پارسیان ورامین

رودهن ،میدان سپاه،خ پاسداران،زمین چمن رودهن

128

16

سه شنبه

8/7/93

14

شاهین باقرشهر ---شمیم سازان پیشوا

باقرشهر،خ یادگارامام ره ،مجموعه ایثارگران(عطرسیب)

129

16

سه شنبه

8/7/93

14

چیچکلواسلامشهر ---شهرداری ملارد

اسلامشهر،خیابان ایت الله کاشانی،ورزشگاه امام خمینی(ره)

130

17

جمعه

18/7/93

14

شهیدکلهرشهریار ---فجرورامین

شهریار،فاز 3 اندیشه ،پشت پمپ بنزین ،زمین تختی

131

17

جمعه

18/7/93

14

کارگران شهیدملاآقایی ---اساره ملارد

قرچک ،بعدازپارک جنگلی زیباشهر،استادیوم شهید ملا آقایی

132

17

جمعه

18/7/93

14

شهداءبسیج ری ---ارزش ورامین

شهرری،فلکه سوم دولت آباد،خ شهیدعلیزاده،شهدای دولت آباد(زمین نادر)

133

17

جمعه

18/7/93

12

شاهین شهریار ---شهداءجمشیدی پاکدشت

شهریار،فاز 3 اندیشه ،پشت پمپ بنزین ،زمین تختی

134

17

جمعه

18/7/93

14

پارسیان ورامین ---صباباقرشهر

ورامین ، میدان چوب بری ، زمین تختی

135

17

جمعه

18/7/93

14

شمیم سازان پیشوا ---سرخ حصارشهرقدس

ورامین،م چوب بری،جاده قلعه سین،بعدازدانشگاه سماء،ورزشگاه هلال احمر

136

17

جمعه

18/7/93

14

شهرداری ملارد ---پیوندرودهن

ملارد،بلواررسول اکرم،بلوارکشاورز،خ آزادگان،مجموعه ورزشی آزادگان

137

17

جمعه

18/7/93

14

چیچکلواسلامشهر ---شاهین باقرشهر

اسلامشهر،خیابان ایت الله کاشانی،ورزشگاه امام خمینی(ره)

 

گالری عکس

جدول